Nácviky

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Pondelok
Utorok Nácvik – Estrádna sála
Streda
Štvrtok
Piatok Nácvik – Zrkadlová sála
Sobota Nácvik – Zrkadlová sála
Nedeľa