Súčasnosť

kopeckySpojenie umeleckých vedúcich Jozefa Vrábla (vľavo) a dnes už zosnulého Ladislava Kopeckého (vpravo) do jedného tímu bolo a v nemalej miere ešte je najplodnejším obdobím súboru z hľadiska spracovania folklórnych programových blokov z regiónu Kysúc. V jednotlivých osobnostiach sa spojila vlastnosť citlivo vnímať ucelený pohľad na vec. Každý z dvojice má vlastnú charizmu, predstavu o umeleckom chápaní spracovania jednotlivých tém, podaní divákovi, avšak výsledný efekt pôsobí vždy uvoľnene a ucelene. Treba povedať, že je to aj vďaka systematickej práci pedagógov I.ZUŠ Čadca a spolupôsobeniu dosiaľ účinkujúcich hudieb v súbore.

vrabelK rozvoju hudobných tradícií, najmä valašskej hudobnej kultúry výrazne prispel skvelý interpret v hre na ľudové hudobné nástroje a ich zručný výrobca Bartolomej Gernát. K Programu tohto obdobia patria: Vianoce na Kysuckej vrchovine (programový blok zobrazujúci deň pred Štedrým dňom až do sviatku sv Štefana), Remeselnícke tance (mäsiarsky, kovaliček, mikšík, švec, drateniček), Večer na salaši (stvárnenie obrazu valašskej hudobnej speváckej a tanečnej kultúry s baladickým podtónom o Jánošíkovi vyjadrený v netradičnej forme. 17. novembra 2012 súbor vydal svoje prvé CD s názvom „Hore Kysucami“, ktoré obsahuje celkom 11 skladieb.

Súbor účinkoval i na rôznych zahraničných i domácich festivaloch. Mnoho krát sa účasť na nich opakovala. Účasť na zahraničných festivaloch: Juhoslávia, Rakúsko, Francúzsko, Poľsko, Švajčiarsko, Izrael Mexiko a Česká republike. Účasť na festivaloch na Slovensku a v Čechách: Východná, Detva, Jánošíkove dni, Turzovka, Ochodnica Domaniža, Raslavice, Oravice, Bratislava, Dolní Lomná, Vsetín, a mnoho ďalších.

V súčasnosti súbor ponúka svojím divákom tance: Hrajže mi muzička, Kysucký čardáš, Turzovský Kermaš, Lastovienka, Zbojník, Ej majeran, Horehronský dupák, Detva.